Image

Среща / rendezvous <3

Какво/ кого срещнахме днес?

Нещо красиво или цветно, нещо объркващо или болезнено, това, което срещаме всеки ден или нещо, което никога няма да срещнем отново?

Какво научихме от тази среща, какво ни донесе тя или .. се разминахме и среща просто нямаше?

 

DSC05005-2

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s