Вечерно небе 27.09.2016

Все по-малко са цветните оттенъци вечер преди залез.. Все повече са сивите, оловни нюанси, все по-бързо се скрива слънцето и все по-бързо настъпва тъмнината.. По небето се усещат и настроенията на природата, прозира тъгата по отминалото лято и незабравимите летни, топли, ярки изживявания, то напомня за приближаващите все по-есенни, по-облачни и по-студени вечери.. Но не отнема от своята красота, магичност и чудни послания. Винаги, и сред най-оловно сивото, има светлина, има малко или повече цвят, има надежда, има зрънце доверие, има напомняне, че съществува пъстрота, че съществува кръговрат. Че всичко е наред. Че всичко е прекрасно такова, каквото е – сиво или цветно, студено или топло, лятно или есенно, продължително или кратко.

Усмихнах се на днешното вечерно-есенно небе, защото отново ме изпълни с вдъхновение, покой, нежност. И благодарност, че го видях и обменихме любов и днес. ❤

dsc08320-2

dsc08319-1

dsc08321-3

dsc08322-4

dsc08323-5

dsc08325-7

dsc08324-1

dsc08326-8

dsc08328-10

dsc08329-11

dsc08330-12

dsc08331-13

dsc08332-14

dsc08334-16

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s